PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐÔNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM ĐÔNG

 

 
 
 

 

 

Số: 38 /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Cẩm Đông, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2020 - 2021

            Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

            Căn cứ công văn số 757/SGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2020 – 2021;

           Căn cứ Kế hoạch số 37/PGDĐT-THCS ngày 15/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng đã được UBND huyện phê duyệt;

          Căn cứ công văn số 08/PGDĐT-THCS ngày 18/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 -2021;

          Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường.

          Trường THCS Cẩm Đông  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả học sinh khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

- Việc tuyển sinh phải đảm bảo công tác phát triển giáo dục tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng nhà trường và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng GD. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 03 lớp 6 với khoảng 130 học sinh

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học Cẩm Đông

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường khác nhưng có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn) tại xã Cẩm Đông.

- Học sinh tham gia dự tuyển phải có độ tuổi theo quy định tại Điều 37 - Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (Sinh năm 2009 -11 tuổi), trường hợp khác ngoài quy định tại Điều 37, nhà trường sẽ báo cáo PGD&ĐT để giải quyết.

5. Hồ sơ dự tuyển: Gồm:

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu)

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng)

- Học bạ cấp tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ (bản chính); có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học, hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

- Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

6. Lịch làm việc cụ thể:

- Từ 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020: Hội đồng tuyển sinh tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại trường THCS Cẩm Đông.

- Ngày 13/7/2020: Tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và báo cáo tình hình tuyển sinh với PGD.

- Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 18/7/2020: Tiến hành xét tuyển sinh theo Quy chế.

- Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 30/7/2020: Tiếp tục nhận hồ sơ và xét tuyển bổ sung (nếu có)

- Ngày 31/7/2020: Duyệt kết quả tuyển sinh với PGD

7. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo UBND xã để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND huyện Cẩm Giàng phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên Website nhà trường; tham mưu cho UBND xã tổ chức phát thanh trên phương tiện thông tin của UBND xã, nêu rõ đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 30/6/2020 đến ngày 01/7/2020).

- Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học; nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và phụ huynh học sinh đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường THCS Cẩm Đông năm học 2020 – 2021. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ về nhà trường theo số ĐT: 0972.384.401 để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận

- PGD (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Văn Hường


 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thực hiện công văn HD của các cấp, trong đ/k thực tế, trường THCS Cẩm Đông đã tổ chức Khai giảng năm học mới với phương châm: " Ngắn gọn, súc tích, an toàn, ấn tượng". ... Cập nhật lúc : 16 giờ 10 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Căn cứ vào HD của PGD&ĐT về công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021, trường THCS Cẩm Đông xây dựng KH tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 26 phút - Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVI ... Cập nhật lúc : 10 giờ 36 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Đông hưởng ứng chương trình tình nguyện "Đông ấm vùng cao" do Huyện đoàn phát động. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 22 phút - Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Xem chi tiết
Chiều ngày 07/11/2019, trường THCS Cẩm Đông phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Đông tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy... ... Cập nhật lúc : 16 giờ 2 phút - Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Thực hiện công văn số 1581/SGD ĐT-CTTT ngày 04/11/2019 của Sở GD&ĐT Hải Dương và công văn số 10 của Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các ... Cập nhật lúc : 15 giờ 43 phút - Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Trường THCS Cẩm Đông giới thiệu sách Tháng 10/2019. Cuốn sách "79 Mùa xuân Hồ Chí Minh" ... Cập nhật lúc : 15 giờ 43 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Hướng dẫn của PGD&ĐT, trường THCS Cẩm Đông đã tổ chức các hoạt động đầu năm học mới. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 39 phút - Ngày 7 tháng 9 năm 2019
Xem chi tiết
Kết quả thi vào THPT năm học 2019-2020 của trường THCS Cẩm Đông, dù ở mức độ khiêm tốn, nhưng cũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô trực tiếp giảng dạy và đặc biệt là sự quyết tâm ... Cập nhật lúc : 9 giờ 59 phút - Ngày 19 tháng 6 năm 2019
Xem chi tiết
Hưởng ứng ngày Sách Việt nam lần thứ VI, sáng ngày 22/4/2019, trường THCS Cẩm Đông đã tổ chức trao giải vẽ tranh theo sách, tổng kết đợt quyên góp sách và ngày hội công nhận chuyên hiệu Đội ... Cập nhật lúc : 8 giờ 41 phút - Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Toán
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Vật lí
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Hóa học
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Sinh học
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Anh
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Lịch sử.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT
Giảm tải chuong trình THCS các bộ môn
Đề kiểm tra môn Ngữ văn khối 9 tháng 1/2011
Đề kiểm tra HKI khối 9 - năm học 2009 - 2010
Đề thi thử vào THPT tháng 12- năm học 2010 - 2011
Đề kiểm tra học kỳ II toán 7
Đề kiểm tra Ngữ văn 6 giữa HKI- năm học 2010 - 2011
Đề kiểm tra Ngữ văn 8 giữa HKI- năm học 2010 - 2011
Đề thi thử vào THPT của trường Lê Quí Đôn.
12
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kết quả khảo sát giữa HKII năm học 2018-2019 các trường trong huyện
Bảng điểm khảo sát chất lượng khối 9 tháng 01 năm 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 6, năm học 2018- 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 7, năm học 2018- 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 8, năm học 2018- 2019
Bảng điểm khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 9, năm học 2018- 2019
Kết quả KS khối 9 tháng 10/2018
Mẫu nhập cơ sở dữ liệu dành cho CBGV,NV
Kết quả khảo sát tháng 11 năm học 2017- 2018 khối 9
Kết quả khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 8 năm học 2017- 2018
Kết quả khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 7 năm học 2017- 2018
Kết quả khảo sát chất lượng giữa kỳ I khối 6 năm học 2017- 2018
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2017- 2018
Mẫu kê khai lý lịch cán bộ giáo viên
Trường THCS Cẩm Đông giới thiệu sách tháng 4.2017
123456